com.android.phone.InCallScreen activity

by Ruben » Fri, 03 Apr 2009 00:16:22 GMT


Sponsored Links
 Is it possible to intercept the intent of calling and answering and by
doing that replacing the calling/answering screen. I see from the
logcat that right now com.android.phone.InCallScreen activity is been
started. Anyway to overwrite that to have my own activity to show up?

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~com.android.phone.InCallScreen activity

by Ruben » Fri, 03 Apr 2009 00:16:35 GMT


 Is it possible to intercept the intent of calling and answering and by
doing that replacing the calling/answering screen. I see from the
logcat that right now com.android.phone.InCallScreen activity is been
started. Anyway to overwrite that to have my own activity to show up?

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~


Sponsored Links


Other Threads

1. Correct Cookie handling for form-based authentication

Hi guys,

currently I'm developing an app that logs into a website using form
based auth. Before I implemented that using the internal Http client,
I have been using the HttpUrlConnection, but due that fact that my
software didn't work in 2G networks I've changed my implementation to
use the internal http client.

Does anyone of you know about an OpenSource App that does the same
that I want? Like logging into a website (getting and setting Cookies)
and so on? If yes, I could have a look at that. I mean the thing is...
I need to find out whether the login worked or not.

Or does anyone know how it works correctly? Maybe some of you guys
have already implemented something like that?

This is my current implementation that does not work:

http://code.google.com/p/web2sms4android/source/browse/trunk/Web2SMS4AndroidUI/src/de/mastixmc/web2sms/android/connection/ApacheNetworkHandler.java

In the httpHandler() I set the cookies as member variable
(setCookiesFromHeader() and also put them into the header if they
exist (prepareConnection).

It would be really great if someone could help me. Really would like
to release the version of my app, since a lot more things have
changed. And this issue keeps me stuck... :(

I also wasn't able to a "good" tutorial about Cookie Handling. :(

Thank you very much in advance, guys.

Sascha

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~

2. Android Software Engineer

Dla naszego klienta, wiatowego lidera w brany telekomunikacyjnej
(przy projekcie obejmujcym rozwj aplikacji nawigacyjnej oraz
lokalizacyjnej na urzdzenia mobilne) poszukujemy: .

Android Software Engineer
Miejsce pracy: Berlin
Nr ref.: ASE/Berlin


Warunki projektu:
Wynagrodzenie: 15.000 PLN / m-c
Czas trwania: 9 - 12 m-cy - z opcj przeduenia (po zakoczeniu
kontraktu firma oferuje udzia w innych rwnie ciekawych projektach)
Rozpoczcie: Rekrutacja ciga
Miejsce: Berlin
Tryb pracy: Peny etat
Forma wsppracy / rozliczenie: Faktura VAT / umowa o dzieo / umowa
zlecenie.

Oczekiwania firmy:
- Wyksztacenie wysze informatyczne lub pokrewne
- Przynajmniej 3 letnie dowiadczenie developerskie (C++ / C / Java)
- Przynajmniej roczne dowiadczenie developerskie pod Android
- Bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego

Nasz klient zapewnia:
- Praca przy bardzo ciekawym projekcie
- Wynagrodzenie 15.000 PLN / M-c
- Zagwarantowane niezalene mieszkanie, opacane przez naszego klienta
- Dzienne diety
- Zwrot kosztw podry Polska <=> Berlin


Osoby zainteresowane nasz ofert prosimy o przesanie CV w jzyku
angielski, z klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na
adres: praca[na]rekrutacyjny.pl

W temacie aplikacji prosimy o wpisanie nazwy stanowiska lub numeru
referencyjnego oferty.


Prosimy o zaczenie nastpujcej klauzuli: "Wyraam zgod na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz.
883)"

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~

3. Questions about the accessibility API

4. v1.6 sdk bit fluky!

5. Problem compiling drivers/switch/switch_gpio.c in arm platform

6. webview javascript call from ajax resp java func

7. htc Hero networking